eg(전자정부)이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

한국출판문화산업진흥원

<출판 외주노동자 근로환경 실태조사 및 개선방안 연구용역> 입찰공고(긴급)

페이지 정보

작성자재무회계정보화팀  (063-219-2734)

본문

1684125471750.jpg 

 

---------------------------------------------------   (후      략)   ------------------------------------------------

 

 

 

 

상기 입찰의 세부 내용은 아래 [입찰공고 바로가기]를 통해 확인해주시기 바랍니다.

 

 

 

고맙습니다.

 

 

 

 

 

 

입찰공고 바로가기

첨부파일

맨위로가기